Zorgeloos ondernemen begint bij een sluitende verzekering.

Als ondernemer is de juiste verzekering zeer belangrijk. In de privésfeer kan je terugvallen op je familiale verzekering. Maar ook zakelijk is het belangrijk de nodige zekerheden in te bouwen.

De verzekering BA Onderneming verzekert jouw bedrijf tegen onverwachte en onopzettelijke schade. Voor ondernemingen zijn de risico’s heel uiteenlopend en de financiële gevolgen vaak groot. De verzekering verdedigt jouw belangen bij een schadeclaim van een derde partij. Ze vergoedt de schade als je in het ongelijk wordt gesteld.

De verzekering BA Onderneming beschermt je met vier kwalitatieve waarborgen. Bovendien geldt ze voor iedereen die voor jouw bedrijf werkt: bedrijfsleider(s), beheerders, personeelsleden en meewerkende partner of kinderen.

1. Burgerlijke aansprakelijkheid uitbating

Deze waarborg verzekert schade aan derden die voortvloeit uit de uitoefening van de dagelijkse activiteiten van jouw bedrijf.

2. Toevertrouwde goederen

Het indekken van schade aan goederen die aan jouw bedrijf toevertrouwd worden: voor een herstelling, een verbetering of het onderhoud ervan. Deze goederen zijn er bijvoorbeeld opgeslagen of je moet ze bewerken.

3. Burgerlijke aansprakelijkheid na (op)levering of werken

Is er schade door een gebrek aan een geleverd product of door werkzaamheden die je hebt uitgevoerd? De verzekeraar vergoedt dan de benadeelde partijen.

4. Rechtsbijstand

Eindigt een geschil voor een rechtbank of vredegerecht, dan vergoeden we de kosten voor de gerechtelijke verdediging en burgerlijke partijstelling.

Je kan erop rekenen dat wij jouw belangen verdedigen bij geschillen rond lichamelijke, materiële en immateriële schade aan derden. Deze schade vergoeden we als jouw bedrijf daarvoor verantwoordelijk blijkt.

Waar de BA onderneming de onopzettelijke en onverwachte schade aan derden verzekert die voortvloeit uit de uitoefening van je activiteiten, gaat de beroepsaansprakelijkheid over beroepsfouten waar je verantwoordelijk voor bent. Het gaat bijvoorbeeld om een verkeerd advies, plan, ontwerp of contract waardoor uw klant of opdrachtgever financiële schade oploopt.

We bekijken samen met jou wat je voornaamste risico’s zijn en hoe je jezelf het best beschermt. De formules die we voorstellen variëren naargelang het beroep en houden rekening met de sectoriale wetgeving ter zake.

Je baat een openbare gelegenheid uit zoals een café, restaurant, hotel, cultuurcentrum of evenementenhal? Dan verplicht de wet je om een verzekering Objectieve Aansprakelijkheid aan te gaan tegen de gevolgen van brand en ontploffing

De verzekering Objectieve Aansprakelijkheid staat in voor de lichamelijke en materiële schadeclaims van derden bij brand of ontploffing in je eigen gebouw en installaties. Maar ook in de getroffen aanpalende gebouwen als de oorzaak in jouw gebouw of installatie plaatsvindt. Een hele geruststelling omdat deze situaties vaker voorkomen dan je denkt.

Ben je altijd verantwoordelijk voor de schade? Zelfs zonder bewijs van fout kan een tegenpartij jou als uitbater aansprakelijk stellen. Daarom is deze verzekering verplicht: anders is de kans reëel dat de toekomst van jouw zaak in gevaar komt.

De 10 jarige aansprakelijkheid is een verplichte verzekering voor de bouwsector. Hoofdaannemer, architect, ingenieur, onderaannemer en ook opdrachtgevers (bouwheren): iedereen die actief is op een bouwwerf is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn werk.

Als er niet-zichtbare schade is die valt onder de wettelijke tienjarige aansprakelijkheid, dan kan de bouwheer wettelijk gezien tot 10 jaar na de oplevering de kosten op u verhalen. Ze is beperkt tot de soliditeit, de stabiliteit en de waterdichtheid van de gesloten ruwbouw als deze laatste in gevaar is. Elke bouwprofessional van wie de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid in het gedrang kan komen, is wettelijk verplicht om hiervoor een verzekering af te sluiten. Ze geldt voor nieuwbouw- en renovatiewerken van woningen in België waarvoor de tussenkomst van een architect verplicht is. Dus in principe elk bouwproject of verbouwing waarvoor een stedenbouwkundige vergunning vereist is.

Contacteer ons om de mogelijkheden te bespreken: een individuele-, globale- of abonnementspolis.

De verzekering bestuurdersaansprakelijkheid (BA Bestuurder) beschermt jouw privévermogen bij beheersfouten.

Bestuurders nemen soms verkeerde beslissingen, geven onjuiste adviezen of maken fouten. Die hebben vaak ongewenste gevolgen waardoor een klant, leverancier of zakenpartner jou aansprakelijk kunnen stellen voor beheersfouten of nalatigheden. Jij bent als bestuurder persoonlijk aansprakelijk en er kan tegen jou een vordering worden ingesteld. Jouw privévermogen kan hierbij in het gedrang komen. De laatste jaren loopt het aantal claims voor beheersfouten of nalatigheden tegen bestuurders sterk op. Reden te meer om jezelf hiertegen te beschermen.

(niet) Gevonden wat je zocht?

Er zijn enorm veel verschillende soorten verzekeringen, waarvan sommige verschillende benamingen hebben. Neem contact op met 1 van onze medewerkers en ze helpen je met plezier verder.