Bied jouw medewerkers maximale bescherming!

Bescherm jouw medewerkers en combineer een extra legaal voordeel met een maximale dekking.

Je moet als werkgever verplicht een verzekering tegen arbeidsongevallen afsluiten voor je medewerkers. Wil je hen bovenop de wettelijke waarborgen meer zekerheid geven én hun band met jouw bedrijf verstevigen? Dan heeft Matrix Verzekeringen een formule met sterke basiswaarborgen en interessante opties. Ze biedt ook jou als werkgever de zekerheid die je zoekt.

Vier waarborgen voor jouw medewerkers na een werkongeval

Hebben je medewerkers op weg naar het werk of tijdens hun werk en professionele verplaatsingen een ongeval? Dan vergoedt de Arbeidsongevallenverzekering de volgende kosten op basis van het RIZIV-barema:

 1. De medische en de transportkosten (bv ziekenwagen, MUG, …)
 2. Een dagvergoeding vanaf de tweede maand tijdelijke arbeidsongeschiktheid
 3. Een uitkering bij blijvende arbeidsongeschiktheid
 4. Een uitkering bij overlijden
Drie extra waarborgen als extralegaal voordeel voor je medewerkers en voor jezelf als werkgever

Waardevolle medewerkers bind je makkelijker aan je bedrijf met een aantrekkelijk verloningspakket. Daarom kan je de basiswaarborgen van de Arbeidsongevallenverzekering uitbreiden met drie opties die hen nog meer financiële zekerheid geven.

 1. Hogere vergoedingen dan het wettelijk plafond (waarborg excedent)
 2. Ongevallen in de privésfeer zijn verzekerd
 3. Gewaarborgd loon voor de werkgever

De ziekenhuiskosten van de bedrijfsleider(s) en werknemers verzekeren? Dat kan met de collectieve hospitalisatieverzekering. De verzekering vergoedt verblijfs- en medische kosten wegens ziekte, ongeval, zwangerschap of bevalling.

Je zorgt tevens voor een mooi extralegaal voordeel voor je werknemers. Én een fiscaal voordeel voor je bedrijf, want je betaalt geen RSZ-bijdragen op de premies.

Medewerkers bind je makkelijker aan je bedrijf met een goede collectieve hospitalisatieverzekering. Zeker met de mogelijkheid om gezinsleden ook op te nemen.

Een groepsverzekering is een contract dat je afsluit voor je medewerkers. De premie die jij stort in de groepsverzekering, wordt gebruikt om een aanvullend pensioen op te bouwen voor jouw medewerkers en om hen extra financiële bescherming te bieden.

Een groepsverzekering bij Matrix biedt 3 verschillende basiswaarborgen:
 1. Aanvullend pensioen: je medewerkers krijgen een extra pensioenpot dankzij de premies die jij stort voor de pensioenopbouw.
 2. Overlijdensdekking: bij overlijden krijgen de nabestaanden minstens 100% van het brutojaarloon uitgekeerd (uitbreidbaar tot 300% van het brutojaarloon).
 3. Premievrijstelling in geval van arbeidsongeschiktheid: als je werknemers niet kunnen werken door een ongeval of ziekte wordt de premie verder betaald.
Tevens kan je de groepsverzekering uitbreiden met volgende optionele waarborgen
 1. Overlijden door ongeval:
  Als je werknemers overlijden door een ongeval wordt het overlijdenskapitaal verdubbeld. De nabestaanden beschikken zo over een extra kapitaal om het inkomensverlies op te vangen.
 2. Rente gewaarborgd inkomen in geval van arbeidsongeschiktheid:
  Als je medewerkers ziek zijn of niet kunnen werken door een privé-ongeval, ontvangen ze een maandelijkse rente. Door deze aanvulling op de wettelijke uitkering vermijden ze dat hun gezinsinkomen sterk zou dalen.
Op zoek naar een groepsverzekering met nog meer mogelijkheden?

Wens je een cafetariaplan, een bonusplan of een andere premieformule, bijvoorbeeld in functie van de anciënniteit, neem dan contact met ons op. We bekijken samen met jou de beste oplossing.

(niet) Gevonden wat je zocht?

Er zijn enorm veel verschillende soorten verzekeringen, waarvan sommige verschillende benamingen hebben. Neem contact op met 1 van onze medewerkers en ze helpen je met plezier verder.