Garandeer je inkomen als ondernemer.

Zal je pensioen als zelfstandige later toereikend zijn? Wat met je inkomen als je lange tijd arbeidsongeschikt bent? Is er voldoende financiële zekerheid voor je gezin als je overlijdt? Belangrijke vraagstukken verlangen kwalitatieve oplossingen.

Een hoog pensioen én een groot fiscaal voordeel voor zelfstandigen en bedrijfsleiders

Het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) is de voordeligste pensioenformule voor zelfstandigen. Je wettelijk minimumpensioen is meestal een flinke stap terug in vergelijking met je huidig inkomen.

Bouw je pensioen op met fiscale voordelen

Je geniet een belastingvoordeel en betaalt lagere sociale bijdragen. Door de combinatie van beide krijg je tot 2/3 van je premie terug:

  • De premies komen in mindering van je netto-inkomen, waardoor je minder sociale bijdragen betaalt.
  • De premies zijn 100% fiscaal aftrekbaar, waardoor je belastingen verlagen.
Een VAPZ of een Sociaal VAPZ: wat is het verschil?

Met een Sociaal VAPZ kies je voor extra zekerheid als je arbeidsongeschikt of blijvend invalide wordt. In een Sociaal VAPZ kan je een hoger bedrag betalen dan in de VAPZ.

Waarom kan je meer storten? Het meerbedrag gaat naar “solidariteitswaarborgen”. Je hebt dan recht op een uitkering bij een periode van langere arbeidsongeschiktheid of blijvende invaliditeit. Je kan een VAPZ of Sociaal VAPZ ook met een IPT of POZ combineren.

En hoeveel krijg je als je met pensioen gaat?

Jouw VAPZ-contract stopt op je pensioendatum en je ontvangt het gespaarde bedrag in één keer. Je betaalt daarop een RIZIV-bijdrage van 3,55% en tot 2% solidariteitsbijdrage. Daarnaast is er een voordelige belasting volgens het principe van de ‘fictieve rente’. We tonen graag met cijfervoorbeelden aan waarom dit zo gunstig is. Eén ding staat vast: hoe eerder je start met je VAPZ, hoe hoger je pensioen en gunstiger je volgende belastingafrekening.

Ben je als zelfstandige ook bedrijfsleider? En wil je via je vennootschap je pensioen opbouwen? De IPT  past perfect in jouw pensioenplan in combinatie met een VAPZ en pensioensparen.

Jouw bedrijf bouwt voor jou je pensioen op

Dankzij de IPT betaalt je vennootschap de pensioenpremies voor jou. Dat is voordelig voor jou én voor je vennootschap. De vennootschap kan de premies volledig aftrekken als beroepskosten. Hier geldt wel de 80%-regel. Jouw wettelijk pensioen en bijkomend pensioen bedragen samen maximaal 80% van je laatste loon. Je bent de begunstigde van de IPT, een verzekering die we volledig op maat van jouw situatie samenstellen.

Gunstige fiscaliteit bij opname

Het kapitaal van je IPT wordt verplicht uitbetaald als je effectief met wettelijk pensioen gaat. Dan betaal je drie taksen: de solidariteits- en RIZIV-bijdrage (max. 5,55%), de personenbelasting (in de meeste gevallen 10% op 65 jaar of later) en de gemeentebelasting (afhankelijk van je woonplaats). Er bestaan echter uitzonderingen op deze regel, waardoor het kapitaal van je IPT vroeger uitgekeerd kan worden op jouw verzoek. We informeren je graag hierover.

Ben je zelfstandige maar zonder vennootschap? Sinds 2018 is er voor jouw eenmanszaak, als vrij beroep of als meewerkende partner (maxistatuut) een nieuwe formule: de Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen. Zo bouw je voordelig een bijkomend pensioen op naast je VAPZ en krijg je meteen een mooi fiscaal voordeel.

Een POZ is voor elke zelfstandige interessant én betaalbaar

Je stemt de hoogte van de stortingen af op je mogelijkheden en voorkeuren. Elke maand, trimester, halfjaarlijks of jaarlijks: je kiest wanneer je betaalt. De hoogte van de stortingen is door de overheid begrensd met de zogeheten ‘80%-regel’. Eenvoudig gezegd: als je wettelijk pensioen en bijkomend pensioen samen 80% van je laatste referentie-inkomen bedragen, zijn de premies fiscaal aftrekbaar. We berekenen voor jou graag een plan op maat.

De verzekering Gewaarborgd Inkomen beschermt jouw inkomen als zelfstandige wanneer je tijdelijk of blijvend niet meer kan werken. Je krijgt dan elke maand een vervangingsinkomen bovenop de wettelijke uitkering van jouw ziekenfonds.

Waarom Gewaarborgd Inkomen?

Het kan iedereen overkomen: op een dag word je ernstig ziek of raak je betrokken bij een ongeval waardoor je langer dan een maand arbeidsongeschikt bent. Als zelfstandige krijg je van je ziekenfonds een vergoeding. Meestal volstaat deze uitkering van het ziekenfonds niet om je levensstandaard te behouden. De verzekering Gewaarborgd Inkomen zorgt met het vervangingsinkomen voor een extra vangnet en vermijdt zo financiële problemen.

(niet) Gevonden wat je zocht?

Er zijn enorm veel verschillende soorten verzekeringen, waarvan sommige verschillende benamingen hebben. Neem contact op met 1 van onze medewerkers en ze helpen je met plezier verder.